Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Témata a komise ICC

Komise pro obchodní právo a praxi

 • Publikováno: 1.1.2023
Komise pro obchodní právo a praxi

Hlavním cílem této komise je propagovat pravidla a modelové smlouvy ICC, aktivně se podílet na jejich revizích, a též na vzniku nových pravidel. Toho bude dosahovat svojí odbornou činností, především zajišťováním odborných seminářů, prací v odborných pracovních skupinách a tvorbou odborných publikací.

Komise se bude zaměřovat především na klíčové dokumenty této komise ICC jako jsou např. Incoterms 2020, modelová kupní smlouva, smlouva o zastoupení, o distribuci.

Projekty komise pro obchodní právo a praxi na rok 2023:

 • připravit odborné semináře k problematice modelových smluv ICC: např. kupní smlouvy, smlouvy o zastoupení a distribuci,
 • připravit další odborné semináře týkající se problematiky ICC, např. uplatnění doložek Incoterms 2020 v zahraničním obchodě, smluv podle FIDIC
 • podílet se na propagaci nové revize Incoterms – publikace Incoterms 2020,
 • vyjasňovat dopady NOZ na oblast zahraničního obchodu, a to formou diskusních setkání a seminářů,
 • propagovat pravidla a publikace ICC,
 • propagovat alternativní řešení mezinárodních sporů formou rozhodčího řízení a mediace.

110.jpg     397.jpg

Tajemník:

Bc. Pavel Andrle, LL.M. (andrle@icc-cr.cz), poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Členové komise:

JUDr. Lukáš Duffek - vedoucí advokát, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Vojtěch Faltus, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

JUDr. Vít Horáček - partner, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Milan Kohout,Polytechna - Unimex, s.r.o.

JUDr. Bohuslav Maléř - ředitel odboru právní služby, ŠKODA PRAHA a.s.

JUDr. Ing. Michal Matějka - partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

 

ICC vytváří pravidla pro mezinárodní obchod, která podniky ze všech koutů světa využívají každý rok v milionech transakcí. 

Publikace ICC >>

Více informací >>

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz