Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Publikace

Incoterms® 2020

Incoterms® 2020

Autor: ICC Česká republika

Pravidla ICC pro použití doložek pro domácí a mezinárodní obchod

EXW | FCA | CPT | CIP | DAP | DPU | DDP | FAS | FOR | CFR | CIF

Pravidla Incoterms® stanoví důležité povinnosti kupujících a prodávajících ohledně dodávek zboží v rámci kupních smluv.

Představují směrodatná pravidla pro určení, jak jsou rozděleny náklady a rizika mezi smluvní strany. Pravidla Incoterms® jsou často zahrnována do smluv o koupi zboží v celém světě, a stala se tak běžnou součástí každodenního jazyka obchodu.

Incoterms® 2020 obsahují pravidla ICC pro použití 11 obchodních doložek Incoterms®. Berou v úvahu nejnovější vývoj v obchodní praxi, a jsou aktualizována, aby byla srozumitelnější a jednodušeji použitelná. Všechny obchodní kontrakty by měly uvádět odkaz na pravidla Incoterms® 2020 jakožto poslední verzi pravidel Incoterms®.

ICC sestavuje a publikuje pravidla Incoterms více než 80 let. Poskytuje tak dovozcům, vývozcům, právníkům, dopravcům, pojišťovatelům a studentům v mezinárodní obchodní oblasti pravidla a jejich výklad, která odrážejí nejnovější vývoj v obchodním prostředí.

Publikace je v anglicko - české jazykové mutaci. Obsahuje závazný anglický text a pracovní český překlad.

Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění na tiskovou chybu

Upozorňujeme, že v publikaci Incoterms® 2020 je v českém překladu tisková chyba na str. 113 a 123. V nadpise u CFR/CIF je chybně uvedeno:

„CFR/CIF (uveďte smluvní přístav nakládky) Incoterms® 2020”.

Správně má být uvedeno:

„CFR/CIF (uveďte smluvní přístav vykládky/určení) Incoterms® 2020”.

Za chybu se omlouváme. Současně upozorňujeme, že závazný je pouze anglický text (český text je pracovním překladem).

950 Kč (vč. 10% DPH)

Objednat

Elektronická objednávka publikací ICC
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má zejména následující práva: svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Spolupracujeme s

  • Asociace exportérů
  • BusinessInfo.cz
  • Celní správa
  • Cyber Fox
  • Czech Trade
  • SPCR
  • Hospodářská komora
  • KZPS
  • SME Union
  • SSL