Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Publikace

Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě

Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě

Autor: JUDr. Miroslav Šubert Vyprodáno 

Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě zahrnuje výklad posledních vydání Yorsko-Antverpských pravidel z roku 2004 a Mezinárodní úmluvy o záchranné operaci z roku 1989.

Účelem této publikace je seznámit účastníky zahraničněobchodních transakcí, ale i ostatní činitele podílející se aktivně na této činnosti na úseku mezinárodní dopravy a přepravy pojištění, práva bankovnictví s problematikou společné havárie a záchranných operací, k nimž dochází na úseku námořní a vnitrozemské vodní dopravy. 

 

Objednat

Elektronická objednávka publikací ICC
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy