Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Publikace

Vzorová mezinárodní kupní smlouva

Vzorová mezinárodní kupní smlouva

Autor: JUDr. Miroslav Šubert Vyprodáno 

Publikace je složena ze dvou částí: části A definující specifické, zvláštní podmínky pro vzorovou kupní smlouvu, jejíž text je názorně uveden jak v nevyplněné formě, tak i v ukázkovém příkladu v příloze čís. 1, a části B definující všeobecné podmínky uplatnitelné pro všechny smlouvy zabývající se prodejem výrobků v mezinárodním obchodě.

Jak je v úvodu části B zdůrazněno, mohou být v praxi všeobecné podmínky použity buď jako nedílná součást specifických, zvláštních podmínek uvedených v části A, anebo zcela samostatně. V další části publikace se vychází z dlouhodobých poznatků a na jejich podkladě jsou připraveny jednotlivé přílohy.

Vedle základního výkladu všech třinácti doložek INCOTERMS 2000 v českém, anglickém a německém znění je uveden obsažnější komentář k jejich uplatňování u nás a poznámky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží při jejím srovnání s naší právní normou.

Objednat

Elektronická objednávka publikací ICC
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy