Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Novinky

ICC komentovala návrh daňových nástrojů vyvinutých Platformou pro daňovou spolupráci

 • Publikováno: 15.3.2017
ICC komentovala návrh daňových nástrojů vyvinutých Platformou pro daňovou spolupráci

ICC logo 2.jpg

Tisková zpráva 28. února 2017.
Zdroj: Původní zpráva sekretariátu ICC Paříž.
Kontakt: www.icc-cr.cz, tel. + 420 257 217 744.

ICC komentovala návrh daňových nástrojů vyvinutých Platformou pro daňovou spolupráci

ICC uvítala příležitost okomentovat návrh nástrojů pro řešení potíží s přístupem srovnatelných dat pro transferové cenové analýzy, vyvinutý Platformou pro daňovou spolupráci (platforma vznikla v roce 2016 z iniciativy MMF, OECD, OSN a Skupiny Světové banky).

Obecně vítáme tuto iniciativu, protože jsme přesvědčeni, že práce odvedená Platformou pro daňovou spolupráci posílí pozici obou stran, jak finanční správy, tak i daňových poplatníků.

Posuzovaný dokument má velmi široký záběr, přesto může znamenat velký přínos pro daňové poplatníky a finanční správu. Je nezbytné zredukovat administrativní zátěž a náklady s ní spojené, abychom mohli pokročit ke vzájemnému porozumění obou stran. V návaznosti na tento fakt, je důležité vytvořit si základnu školených zaměstnanců ve finanční správě, tak aby mohli při daňových auditech vést odborné diskuze.

Základna proškolených zaměstnanců finanční správy by měla být klíčová hlavně v rozvojových zemích. Zaměstnanci by pak díky mezinárodním a hlavně konzistentním nástrojům mohli provádět vyhodnocení vhodnosti transferových cen na principu tržního odstupu. ICC důrazně podporuje zavedení principu tržního odstupu, jako základ pro jakýkoliv právní/správní vývoj.

Obecně lze říci, že druhá část návrhu je kompletní příručka k hlavním problémům transferových cen a můžeme ji používat jako podklad doplnění směrnic OECD a místních předpisů.

Návrh klade velký důraz na podkladová data pro srovnávací analýzu. Jsou zde velmi podrobně popsány mechanické aspekty identifikace a přezkoumávání srovnatelných údajů, ale neřeší se zde posouzení rizika nevhodných transferových cen.

Více informací o dané problematice naleznete na webu Světové banky zde: http://www.worldbank.org/en/programs/platform-for-tax-collaboration

Přílohy:

Tisková zpráva 3/2017 Taxation

 

 

ICC je mezinárodní obchodní organizace, která si klade za cíl podporu otevřeného obchodu, investic a pomoc podnikatelům se získáním příležitostí k růstu v rozvíjející se světové ekonomice. ICC byla založena v roce 1919. Nyní působí v cca 130 zemích světa a jejími členy je více jak 6 milionů společností, obchodních komor a obchodních asociací. ICC je autorem pravidel INCOTERMS© a sama vytváří nebo se podílí na formulaci většiny pravidel v oblasti bankovnictví. ICC je také průkopníkem na poli mezinárodní obchodní arbitráže, kde dnes zřizuje jeden z největších arbitrážních soudů v Paříži a vydává vlastní pravidla pro arbitráž a mediaci. V ČR působí ICC od roku 1999.

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy