Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Novinky

Vietnam: Investice v oblasti těžby plynu a ropy, petrochemie, energetiky a doprovodných služeb

 • Publikováno: 3.12.2013

Státní firma Petrovietnam nabízí zahraničním partnerům podíly v zajímavých investičních projektech.

Firma PVN patří mezi nejdůležitější státní firmy v zemí, která zajišťuje těžbu ropy a plynu, jejich zpracování, výrobu elektrické energie (druhý největší výrobce po EVN) a další související služby včetně provozu 5 plynovodů. Jejím posláním je zajistit národní energetickou bezpečnost a strategickým cílem je stát se do r. 2025 vedoucí ropnou skupinou v regionu. Příjmy PVN v roce 2012 činily 37 mld. USD, tj. 25% HDP Vietnamu a firma zajistila 30% příjmu do státního rozpočtu. Za prvních 9 měsíců t.r. příjmy činí 26 mld. USD.

V oblasti těžby ropy a plynu má PVN celkové zásoby v objemu téměř 1,4 mld. m3 ropného ekvivalentu (700 mil. m3 ropy a 650 mil. m3 plynu) a jejich objem se bude do r. 2020 každoročně zvyšovat o cca 50 mil. m3 z nových nalezišť. Vlastní těžba v roce 2012 činila u ropy 350 mil. m3 a u plynu 100 mil. m3 ekvivalentu. V pobřežních vodách Vietnamu se nachází 5 sedimentačních bazénů, kde se těží obě média v rámci 61 kontraktů; navíc má PVN 21 zahraničních kontraktů v 15 zemích (kromě pěti zemí v JV Asii i v Peru, Venezuele, na Kubě, v Alžírsku, Kongu, Madagaskaru, Rusku, Mongolsku, Uzbekistánu). Investiční nabídka PVN se v oblasti průzkumu a těžby týká 13 projektů jak ve Vietnamu, tak i v zahraničí, s podílem zahraničního partnera v jednotlivých projektech od 20% do 80%. Při výrobě LNG je nabízen jeden investiční projekt v hodnotě 1,35 mld. USD a se zahraniční účastí 49%.

Rafinace a petrochemie zahrnuje jak výrobu nafty, benzínu a biopaliva, tak i výrobu hnojiv. V současné době je v provozu jedna rafinerie Dung Quat nedaleko Danangu v centrální části Vietnamu a ve výstavbě je druhá rafinerie Nghi Son nedaleko Vinh v severní části země. Tato oblast aktivit PVA dále zahrnuje pět existujících výrobních závodů na hnojiva, polypropylen a biopaliva. V rámci investiční nabídky pro vstup zahraničního partnera je nabízeno 6 projektů: rafinerie (investice v hodnotě 1,7 mld. USD, podíl zahraničního investora 25%) , výroba hnojiv (170 mil. USD, zahraniční podíl 49%), vláken (100 mil. USD, 81%), biopaliv (2 projekty za celkem 51 mil. USD se zahraničním podílem 29% a 39%) a kondenzační jednotka (hodnota 197 mil. USD, zahraniční podíl 49%).

Na výrobě elektrické energie Vietnamu se PVN podílí 12%, má v provozu 4 plynové a jednu vodní elektrárnu s celkovou kapacitou 2 880 MW a ve výstavbě dalších 7 elektráren s celkovou kapacitou 6 175 MW (5 uhelných a po jedné vodní a a větrné). Investiční podíl je nabízen zahraničním partnerům u dvou elektráren v provozu (uhlí, voda) a u sedmi ve výstavbě (uhlí, voda, vítr), včetně uhelné elektrárny Long Phu 1, kterou bude pravděpodobně stavět konsorcium ruské, vietnamské a slovenské firmy (BTG Group a její česká dcera BTG Energy a další čeští subdodavatelé). U dvou vodních elektráren je vyžadován zahraniční podíl 82%, resp. 93%, u uhelných a větrné 49%.

Poslední částí aktivit PVA jsou profesní a technické služby, které v roce 2012 vygenerovaly příjmy za 11,7 mld. USD. Patří sem logistika a technická pomoc, doprava, skladování a distribuce petrochemických výrobků, trading, studie, dodávky materiálu a zařízení, projektování, výstavba a instalace zařízení a provozování a údržba technologických jednotek. PVA v tomto segmentu nabízí zahraničním investorům k účasti 9 projektů s kapitálovým zahraničním vkladem ve výši 5% až 100%. Z konkrétních projektů je možno uvést dopravní firmu, stavební a technologickou firmu, výstavbu a provozování přístavu, banku a dva průmyslové parky.

Další informace: http://english.pvn.vn/invest/

Zdroj: ZÚ Hanoj, Milan_Vagner@mzv.cz

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy