Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Novinky

Výroční konference OPPI konaná na MPO v Praze

 • Publikováno: 6.12.2013

Dne 3. 12. 2013 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze uskutečnila Výroční konference OPPI, které se účastnilo více jak 90 subjektů z řad podnikatelů, inovačních center, zástupců vysokých škol a představitelů svazů a hospodářských partnerů.

V budově MPO ČR Na Františku se uskutečnila konference zaměřená na zhodnocení současného programovacího období, vlivu strukturálních fondů na růst konkurenceschopnosti českých podniků a budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 včetně přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Institutu evropských studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, generální sekretářka pro konkurenceschopnost Rady pro fondy EU a zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cílem konference bylo v kontextu vlivu fondů EU na růst konkurenceschopnosti seznámit veřejnost s posledním vývojem Operačního programu Podnikání a inovace a přiblížit další vývoj budoucí kohezní politiky se zaměřením na přípravu OP PIK.

Program konference byl rozdělen na dvě části.

Dopoledne byly představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR předloženy aktuální informace o současném stavu OPPI se zaměřením na reálné přínosy projektů OPPI. Dále byla věnována pozornost vlivu evropských fondů na konkurenceschopnost českých podniků a představen byl úspěšný projekt firmy LUGI, s.r.o. podpořený v rámci OPPI.

 • Mgr. Alexandra Rudyšarová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje — Úvodní slovo
 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda ICC ČR
 • Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, MPO — Operační program Podnikání a inovace — nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů
 • Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů MPO — Aktuální stav implementace OPPI
 • Ing. Marcela Příhodová, poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO, Michal Peřina, LUGI, s.r.o — Představení úspěšného projektu realizovaného v rámci OPPI

Odpoledne následoval blok příspěvků k budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.

 • Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj — Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost
 • PhDr. Miroslava Kopicová, generální sekretářka pro konkurenceschopnost — Konkurenceschopnost v programovém období 2014 — 2020
 • PhDr. Eva Brožová, poradkyně náměstka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy — Představení vazeb mezi OP PIK a OP VVV
 • Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce zaměstnavatelské SP ČR — Pohled Svazu průmyslu a dopravy ČR na budoucnost kohezní politiky
 • JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA, ředitel OKSF, MPO — Příprava MPO na nové programovací období
 • Ing. Jan Piskáček, vedoucí oddělení energetických a infrastrukturálních programů, MPO — Detailnější pohled na oblast energetiky v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prezentace ke stažení:

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy