Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Whistleblowing v souvislostech – vše, co potřebujete vědět o nových pravidlech pro ochranu oznamovatelů

 • Datum konání: 20.4.2023, 09:30
 • Datum ukončení: 20.4.2023, 12:30
 • Místo konání: online - živé vysílání
Whistleblowing v souvislostech – vše, co potřebujete vědět o nových pravidlech pro ochranu oznamovatelů
EPRAVO.CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL pro Vás připravili společný online seminář s následujícími tématy.

Whistleblowing představuje pro české společnosti nejen nové povinnosti, ale také výrazné příležitosti pro zlepšení firemní kultury, posílení důvěry zaměstnanců či budování dobrého jména. Jaké povinnosti přinese připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů? Čeho mohou společnosti dosáhnout tím, že se budou whistleblowingu věnovat skutečně efektivně? Jaké výhody a přínosy lze získat díky komplexnímu firemnímu compliance systému? A jak se nová pravidla pro ochranu oznamovatelů promítnou v pracovněprávních vztazích a ochraně osobních údajů?

V rámci konference vám přední odborníci na whistleblowing, pracovní i trestní právo představí především praktické dopady zavedení ochrany oznamovatelů na každodenní fungování společnosti a nejefektivnější způsob splnění zákonných povinností. Dojde i na praktické poznatky ohledně interního šetření incidentů a komunikace s oznamovateli. V neposlední řadě představíme i možné problémy a nejasnosti ohledně aplikační praxe.

Partnerem konference je advokátní kancelář ROWAN LEGAL a Mezinárodní obchodní komora v České republice (ICC ČR).

Obsah:

 • Compliance: Proč je zavedení whistleblowingu ideální příležitostí řešit firemní compliance a jaké jsou výhody správně zavedeného compliance systému.
 • Trestní právo: Jak v rámci whistleblowingu hodnotit rizika a řešit incidenty s přesahy do povinností vyplývajících z trestněprávních předpisů (zejm. povinnost oznámit a překazit trestný čin).
 • Pracovní právo: Správné zohlednění whistleblowingu v pracovněprávní dokumentaci, přijímání nápravných opatření a zákoník práce, spory s (bývalými) zaměstnanci ohledně odvetných opatření.
 • Data protection: Jak nastavit whistleblowing proces v souladu s GDPR, jaké údaje zpracovávat, komu je předávat a jak je chránit.
 • Diskuse

Lektoři:

Michal Nulíček, František Nonnemann, Anna Cervanová, Romana Szutanyi, Linda Coufalová

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva ochrany osobních údajů, IT a IP, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů automotive, IT, telekomunikací, on-line služeb, finančních služeb a energetiky. Michal Nulíček je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, je vedoucím autorem prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k českému Zákonu o zpracování osobních údajů a spoluautorem řady dalších publikací. Michal je členem IAPP (mezinárodní asociace pro ochranu osobních údajů), Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodně certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E). Michal je rovněž členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. František Nonnemann
Pracoval 10 let na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mj. v pozici ředitele analytického odboru a vedoucího právního oddělení. Od roku 2016 působí v soukromém sektoru, kde se zaměřuje na compliance systémy, pravidla pro ochranu a zpracování informací a řízení rizik. K tématu ochrany dat, compliance a whistleblowingu pravidelně publikuje a přednáší. Je členem Akademické rady Compliance Academy a členem Výboru Spolku pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Anna Cervanová, LL.M.
V rámci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL je členem týmů, které se věnují soutěžnímu právu, energetickému právu, regulaci a compliance. V oblasti regulace a compliance Anna řeší zejména zavádění compliance systémů do společností, problematiku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a právní požadavky na podnikání v regulovaných odvětvích.

Mgr. Romana Szutanyi
Specializuje se na poradenství v oblasti pracovního práva, zejména v oblasti individuálních a kolektivních pracovněprávních vztahů, přípravy smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, náboru a propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání o mimosoudním řešení sporů a řešení pracovněprávních sporů.

Mgr. Linda Coufalová
V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se specializuje převážně na trestní právo a trestní řízení ve všech jeho fázích, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. Zaměřuje se i na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizika příprav trestněprávních compliance programů.

Online – živý přenos:

Akce bude přenášena živě s maximálním uživatelským komfortem, můžete ji sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem - z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po ukončení akce - nejpozději do 24 hod. od ukončení vysílání - Vám bude poskytnuta prezentace přednášejících a záznam videa.

více informací a registrace

Cena

3 025,00 Kč včetně DPH

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: epravo.cz, a.s.
 • Telefon na pořadatele: 606 761 303
 • E-mail na pořadatele: eshop@epravo.cz

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola